10 lut 2013

Miejsce zakładów aktywności zawodowej w systemie ekonomii społecznej

W środę 6 lutego 2013 roku ZPZAZ kolejny raz zabrał głos w sprawie powstającego Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. W zebraniu Grupy Strategicznej opracowującej ten Program wzięli udział członkowie Zarządu Związku (Anna Serocka, Małgorzata Paprota, Tomasz Mika), wspomagani przez Grzegorza Wojtanowskiego (prawnika Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi).

Przedstawiliśmy szerokie uzasadnienie, dlaczego nie możemy się zgodzić na wpisanie zakładów aktywności zawodowej do zbioru podmiotów integracji społecznej (razem z WTZ, CIS i KIS), co całkowicie pomija rynkowy i gospodarczy wymiar funkcjonowania ZAZ i podstawowy fakt, że osoby niepełnosprawne w zakładach aktywności zawodowej są zatrudnionymi na umowę o pracę pracownikami, a nie uczestnikami. W konsekwencji zakłady aktywności zawodowej byłyby postrzegane nie jako podmiot ekonomii społecznej, a jako jedna z licznych instytucji jej otoczenia, co mogłoby skutkować marginalizacją ZAZ w budowanym systemie. Stanowisko takie nie tylko spotkało się ze zrozumieniem członków Zespołu Strategicznego (zadano nam bardzo wiele pytań i poproszono o szczegółowe wyjaśnienia), ale doprowadziło do podjęcia decyzji o zorganizowaniu osobnego spotkania poświęconego miejscu osób niepełnosprawnych w systemie ekonomii społecznej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem ZAZ.

Obecny na spotkaniu Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS Krzysztof Więckiewicz oraz prowadzący spotkanie Cezary Miżejewski zapewnili, że dołożą wszelkich starań, by w debacie tej wzięły udział najważniejsze osoby i instytucje zajmujące się niepełnosprawnością w naszym kraju. Do tego czasu ZPZAZ wypracuje jednolite stanowisko w sprawie miejsca ZAZ w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Mapa ZAZówAktualności

Jesteśmy na Facebook'u