26 cze 2013

Walne Zgromadzenie Związku

20 czerwca br. odbyło się II Walne Zgromadzenie Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Zakładów Aktywności Zawodowej i Innych Przedsiębiorstw Społecznych. Do Zakładu Aktywności Zawodowej w Słupcy (woj. wielkopolskie), gdzie odbyło się Walne Zgromadzenie przyjechali przedstawiciele 27 Zakładów Aktywności Zawodowej z całej Polski, w sumie ponad 50 osób.

Walne Zgromadzenie otworzył prezes Związku Tadeusz Synoracki (ZAZ Gołaszewo), dziękując wszystkim za przybycie i zapraszając do wspólnej pracy. Rolę Przewodniczącej Zgromadzenia przyjęła Natasza Cyrulik z ZAZ w Pile, a na Sekretarza wybrano Annę Serocką (ZAZ „Pod dobrym aniołem” w Sztumie). Następnie wybrano członków poszczególnych komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. Po uchwaleniu Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia przedstawiono sprawozdania: z działalności merytorycznej oraz finansowej Zarządu w roku 2012, a także z działalności Komisji Rewizyjnej. Podczas głosowania jednogłośnie udzielono absolutorium Zarządowi Związku.

Następnie omówiono dotychczasowe działania Związku w 2013 roku oraz przedstawiono planowane działania na drugie półrocze wraz z projektem budżetu. Temat ten poddano dyskusji, która była rzeczowa i prezentowała wiele różnych punktów widzenia, a dzięki niej powstało wiele ciekawych pomysłów i nakreślono najważniejsze kierunki dalszej działalności Związku. Są to m.in. promocja zakładów aktywności zawodowej, idei Związku i wypracowanego przez Związek  jednolitego zapisu misji, zagwarantowanie należytego miejsca ZAZ w systemie ekonomii społecznej oraz uruchomienie stałych działań informacyjnych. Istotna dla Związku jest także kontynuacja współpracy z innymi instytucjami, również zagranicznymi.

Na Walne Zgromadzenie ZPZAZ przybył także Wicestarosta Słupecki Andrzej Kin, który podziękował wszystkim przybyłym, również z najdalszych zakątków Polski, przedstawicielom ZAZ, że to właśnie Słupca stała się miejscem kolejnego ważnego wydarzenia. Życzliwy działalności ZAZ przedstawiciel lokalnego samorządu życzył owocnych obrad i powodzenia w dalszej działalności Związku.

Podczas przerwy była okazja do zwiedzenia świetnie funkcjonującego ZAZ w Słupcy i wymiany doświadczeń między kierownikami. Była też chwila na rozmowę o organizacji czasu wolnego i rehabilitacji osób niepełnosprawnych pracujących w zakładach aktywności zawodowej. O swoich doświadczeniach opowiedział Jakub Janaszek ze Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Puszczyk, które organizuje program „Rehabilitacja przez badminton”.

Po przerwie obiadowej podjęto uchwały w sprawie programu działania oraz projektu budżetu ZPZAZ.

Kolejne spotkanie zaplanowano na jesień 2013 roku. Będzie to już drugi sieciujący zjazd informacyjno-integracyjny z udziałem najwybitniejszych ekspertów.

ZOBACZ ZDJĘCIA

 

Mapa ZAZówAktualności

Jesteśmy na Facebook'u