22 lip 2013

Przetarg Kancelarii Prezydenta RP

18 lipca Kancelaria Prezydenta RP ogłosiła zamówienie publiczne na wykonanie i sukcesywne dostarczanie materiałów informacyjno-promocyjnych wykorzystując przy tym klauzulę społeczną.

Kancelaria, działając zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy, zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, u których ponad 50% zatrudnionych stanowią osoby niepełnosprawne. Termin składania ofert mija 29 lipca br. o godz. 11:00.

Szczegóły zamówienia

Mapa ZAZówAktualności

Jesteśmy na Facebook'u