25 wrz 2013

II Międzynarodowa Wielobranżowa Konferencja Przedsiębiorstw Społecznych

Mamy zaszczyt zaprosić przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych, organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych z Europy na II Międzynarodową Wielobranżową Konferencję Przedsiębiorstw Społecznych (II International Multi-Sector Conference of Social Enterprises) poświęconą zagadnieniom ekonomii społecznej, która odbędzie się w Łodzi w dniach 14 – 15 listopada 2013 r.

Wydarzenie to adresowane jest do liderów/osób zarządzających przedsiębiorstwami społecznymi reprezentującymi różne branże oraz do przedstawicieli sektora publicznego i organizacji pozarządowych wspierających ekonomię społeczną.

Głównym celem konferencji jest wymiana oraz upowszechnianie najlepszych praktyk w zakresie prowadzenia i wspierania przedsiębiorstw społecznych działających w różnych krajach oraz dotyczących współpracy pomiędzy sektorem publicznym a przedsiębiorstwami społecznymi.

Konferencja stanowi unikalną okazję do wymiany wiedzy oraz doświadczeń związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwami społecznymi działającymi w określonych branżach, co ma na celu upowszechnianie oraz promowanie najlepszych praktyk, a także wzmocnienie potencjału tych organizacji.

Założeniem realizacji konferencji jest również nawiązanie i rozwijanie współpracy partnerskiej pomiędzy podmiotami ekonomii społecznej oraz instytucjami i organizacjami wspierającymi przedsiębiorstwa społeczne działającymi na terenie Europy.

Konferencji towarzyszyć będzie VII Gala Przedsiębiorczości Społecznej, której celem jest promocja idei ekonomii społecznej i jej podmiotów oraz partnerskich postaw urzędników wobec organizacji pozarządowych.

Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.socialenterprises.pl

Konferencja organizowana jest w ramach projektu „PWP Social Cooperative - wymiana najlepszych praktyk”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Mapa ZAZówAktualności

Jesteśmy na Facebook'u