27 paź 2013

II Ogólnopolskie Spotkanie Sieciujące ZAZ

W podpoznańskim Dymaczewie zakończyło się II Ogólnopolskie Spotkanie Sieciujące Zakłady Aktywności Zawodowej. Trzydniowe spotkanie było największym w dziejach zjazdem kierowników i dyrektorów ZAZ oraz jednostek samorządu terytorialnego. Uczestniczyło w nim bowiem aż 80% istniejących w Polsce zakładów aktywności zawodowej i wiele osób zainteresowanych dalszym rozwojem tych jednostek.

Patronat nad spotkaniem objął Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Jarosław Duda. 23 października zostało ono oficjalnie otwarte przez Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marszałka Tomasza Bugajskiego. W spotkaniu udział wzięło ok. 160 osób z całej Polski, reprezentantów ZAZ, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i świata biznesu.

II OSSZAZ zostało zorganizowane w odpowiedzi na liczne sygnały płynące ze środowiska o konieczności spotkania i przedyskutowania najważniejszych z punktu widzenia ZAZ spraw, miejsca w systemie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w Polsce. Podjęto zatem wiele konkretnych, trudnych tematów. W ciągu trzech dni odbyły się liczne panele dyskusyjne, debata o dobrych praktykach, osobne spotkanie księgowych i kadrowych, spotkanie z prawnikami. Wiele tematów wywołało burzliwe dyskusje. Powołane jeszcze przed spotkaniem grupy tematyczne zobowiązały się dalej pracować nad kwestiami, które okazały się najtrudniejsze i wymagają dalszej wnikliwej analizy, w celu wypracowania rekomendacji i ekspertyz, które pomogą zakładom aktywności zawodowej w codziennym funkcjonowaniu.

Gospodarzem i organizatorem II Ogólnopolskiego Spotkania Sieciujące ZAZ była Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi z Puszczykowa, która m.in. prowadzi silny i prężnie działający Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Fundacja jest też inicjatorem kampanii promocyjnej Zakup prospołeczny, członkiem – współzałożycielem Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Zakładów Aktywności Zawodowej i Innych Przedsiębiorstw Społecznych, jednym z partnerów projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności (WCES), twórcą sieci Klubów Integracji Społecznej i wielu przedsięwzięć społecznych.

II Ogólnopolskie Spotkanie Sieciujące Zakłady Aktywności Zawodowej było dofinansowane ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

ZOBACZ GALERIĘ

Mapa ZAZówAktualności

Jesteśmy na Facebook'u