26 maj 2014

Wiceprezes ZPZAZ członkiem Komitetu Akredytacyjnego!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w skład Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej wszedł Wiceprezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Zakładów Aktywności Zawodowej i Innych Przedsiębiorstw Społecznych – Tomasz Mika.

Przypomnijmy, że do zadań Komitetu Akredytacyjnego należy m.in. określanie zasad i warunków realizacji procedury akredytacji oraz zakresu standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, monitoring zasad funkcjonowania procedury akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej czy też przedkładanie Ministrowi propozycji zmian w procedurze oraz w treści standardów w celu aktualizacji funkcjonowania systemu akredytacji.
Lista członków Komitetu została zatwierdzona przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 22 maja 2014 r.Mapa ZAZówAktualności

Jesteśmy na Facebook'u