01 paź 2014

III Ogólnopolskie Spotkanie Sieciujące Zakłady Aktywności Zawodowej

Serdecznie zapraszamy na III Ogólnopolskie Spotkanie Sieciujące Zakłady Aktywności Zawodowej. Podczas posiedzenia Zarządu Związku, które odbyło się w dniu 9 września w Puszczykowie, doszliśmy do wniosku, że najważniejszym – obok Walnego Zgromadzenia – tematem, który trzeba omówić, są założenia do zmian w systemie wspierania osób niepełnosprawnych opracowane przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Chcemy, żeby Związek wypracował w tej sprawie jednolite stanowisko i wystosował je do Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Za pilne uznajemy też omówienie możliwości pozyskiwania środków w ramach zbliżającego się nowego okresu programowania EFS.
Ze względu na wagę proponowanych zagadnień Zarząd uznał, że nie będziemy dzielić się na podgrupy podczas Spotkania Sieciującego. Jedynie w czasie Walnego Zgromadzenia osoby niebędące kierownikami/dyrektorami członkowskiego zakładu aktywności zawodowej będą miały okazję do wymiany doświadczeń (grupa księgowo-kadrowa).
Uprzejmie przypominamy, że spotkanie finansowane jest ze składek członkowskich ZPZAZ. Pokrywamy koszty pobytu jednej osoby z każdego ZAZ członkowskiego. Udział dodatkowych osób i reprezentantów ZAZ niezrzeszonych w Związku jest odpłatny (346 zł brutto).
Poniżej ramowy program III Ogólnopolskiego Spotkania Sieciującego Zakłady Aktywności Zawodowej oraz formularz zgłoszeniowy na spotkanie.

Zgłoszenia należy przesyłać najpóźniej do 10 października drogą elektroniczną, faksem lub pocztą na adres:
Ogólnopolski Związek Pracodawców Zakładów Aktywności Zawodowej i Innych Przedsiębiorstw Społecznych
ul. Wczasowa 8a
62-040 Puszczykowo
Tel./fax: (61) 898 30 68
 

ZOBACZ ZAPROSZENIE, PROGRAM i FORMULARZ ZŁOSZENIOWY

 

Mapa ZAZówAktualności

Jesteśmy na Facebook'u