24 paź 2014

Zakończyło się III Ogólnopolskie Spotkanie Sieciujące Zakłady Aktywności Zawodowej

W dniach 15-17 października br. w Żerkowie odbyło się już III Ogólnopolskie Spotkanie Sieciujące Zakłady Aktywności Zawodowej. Wzięło w nim udział ponad 60 przedstawicieli zakładów aktywności zawodowej z całej Polski.

Głównym celem spotkania było szczegółowe omówienie założeń do zmian w systemie wspierania osób niepełnosprawnych opracowanych przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz wypracowanie jednolitego stanowiska ZPZAZ w tej sprawie. Okazję do wymiany doświadczeń mieli nie tylko dyrektorzy i kierownicy zakładów, ale również pracownicy zajmujący się księgowością czy kadrami.

Drugiego dnia Zjazdu odbyło się Walne Zgromadzenie ZPZAZ, podczas którego wybrano nowego prezesa Związku – stanowisko to objęła Ewa Wójcik z Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej. Na zwolnione przez Ewę Wójcik miejsce w Komisji Rewizyjnej wybrano Renatę Nowinowską z Zakładu Aktywności Zawodowej w Słupcy. W poczet Związku przyjęto zaś kolejny zakład – ZAZ SOWA w Lipniaku.

Zobacz więcej zdjęć

 

Mapa ZAZówAktualności

Jesteśmy na Facebook'u