18 mar 2015

Stanowisko ZPZAZ w sprawie art. 22

12 marca br. odbyło się w Puszczykowie posiedzenie Zarządu ZPZAZ, którego głównym tematem były proponowane ostatnio (na stronach POPON) zmiany w zapisie art. 22 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776).

 

Zarząd oraz zaproszeni na posiedzenie goście – Prezes Stowarzyszenia Świętego Celestyna Anna Kobel i Dyrektor ZAZ „Celestyn” Waldemar Orliński – dokładnie zapoznali się ze sprawą, dotarli do wszystkich możliwych materiałów z tym związanych, skontaktowali się z posłami, Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Związkiem Pracodawców Lewiatan. Obecni przedyskutowali skutki dla wszystkich ZAZ wprowadzenia proponowanych zmian, wypracowali wspólne stanowisko Związku w formie listu otwartego, które przedstawione zostanie odpowiednim osobom i instytucjom.
Postanowiono także nie włączać się – jako związek – w organizowany w przyszłym tygodniu protest (co oczywiście nie wyklucza udziału poszczególnych członków). Protest Związku jest najsilniejszą formą reakcji, chcemy mieć ją w zanadrzu. Związek dąży do rozwiązywania spraw trudnych, jest a nie do konfrontacji. Nie chcemy też protestować przeciwko czemuś, co jest enigmatyczne i anonimowe. Jak napisaliśmy w załączonym liście, „dostępny w Internecie (strona internetowa POPON) projekt zmiany art. 22 ustawy jest anonimowy, od jego autorstwa odcina się zarówno POPON, jak i Związek Pracodawców Lewiatan oraz pytani przez nas posłowie na Sejm RP od lat zajmujący się tematyką rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Jesteśmy gotowi jako Związek włączyć się do każdej konstruktywnej i prowadzonej zgodnie z standardami transparentności debaty”.

CZYTAJ STANOWISKO ZPZAZ

Mapa ZAZówAktualności

Jesteśmy na Facebook'u