01 wrz 2012

Ogólnopolskie Targi Zakładów Aktywności Zawodowej

Dwa dni targowe, ponad trzydziestu wystawców, międzynarodowa konferencja, przyznanie godeł marketingowych „Godne polecenia” – tak można podsumować II Ogólnopolskie Targi Zakładów Aktywności Zawodowej. W oczach licznie przybyłych do rzeszowskiej Hali Podpromie gości wydarzenie to okazało się wielkim sukcesem. Na dwa dni, tj. 24 i 25 sierpnia, Rzeszów stał się stolicą zakładów aktywności zawodowej.

Zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu targi były dla zakładów aktywności zawodowej okazją do promocji swoich produktów i usług. Duża liczba wystawców z całego kraju sprawiła, że odwiedzający mogli poznać szeroki wachlarz ofert polskich zakładów – od biżuterii, przedmiotów codziennego użytku, wyrobów gastronomicznych, po usługi hotelarskie, produkcję ekologicznej podpałki, mebli czy specjalistycznych kijów do wędrówek. Poza zakładami aktywności zawodowej swoje stoiska miał też m.in. Wojewódzki Urząd Pracy czy Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Każdy mógł tu zaczerpnąć informacji na interesujące go tematy.

Będąca częścią targów konferencja pt. „Wieloaspektowa współpraca – droga do rozwoju zakładów aktywności zawodowej” skupiła międzynarodowe grono uczestników. Wśród gości honorowych znaleźli się m.in.: marszałek województwa podkarpackiego Mirosław Karapyta, wiceminister gospodarki Mieczysław Kasprzak, poseł Renata Butryn. Zagraniczni prelegenci – przedstawiciele organizacji działających na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych z Belgii, Niemiec i Szwajcarii – podzielili się z kierownikami polskich zakładów aktywności zawodowej wiedzą, doświadczeniami oraz wypracowanymi i sprawdzonymi rozwiązaniami. Głosem podkreślającym wagę kooperacji było wystąpienie Wernera Blocka, przedstawiciela jednego z największych przedsiębiorstw społecznych w Niemczech (Genossenschaft der Werkstätten Süd). Block przedstawił szereg korzyści płynących ze współpracy niemieckich odpowiedników zakładów aktywności zawodowej, wśród których wskazał m.in. transfer zaawansowanych technologii, lepsze wykorzystanie zasobów technicznych oraz lepszą pozycję zakładów na rynku.

Podczas konferencji Ogólnopolski Związek Pracodawców Zakładów Aktywności Zawodowej i Innych Przedsiębiorstw Społecznych (ZPZAZ) reprezentował wiceprezes Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi, Tomasz Mika. W swoim wystąpieniu zatytułowanym „Współpraca polskich zakładów aktywności zawodowej – stan obecny, plany i perspektywy współdziałania” przedstawił zebranym pomysł utworzenia powstałego niedawno Związku. Zaprezentował jego kluczowe zadania statutowe, podejmowane działania, uczestnictwo członków Zarządu w różnych inicjatywach (jak choćby Spotkanie Kierowników Zakładów Aktywności Zawodowej województwa mazowieckiego, na którym ZPZAZ reprezentowała Małgorzata Paprota). Tomasz Mika mówił również o planach na najbliższą przyszłość, w których zawiera się zorganizowanie pierwszego walnego zgromadzenia Związku.

Pierwszego wieczoru targów w hotelu Grand odbyło się uroczyste rozdanie nagród przyznawanych zakładom aktywności zawodowej za najwyższej jakości produkty i usługi. Godło marketingowe „Godne polecenia”, bo o nim mowa, przyznawało międzynarodowe jury, w skład którego weszli: Mariola Zajdel-Ostrowska (dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie), Maciej Szymański (dyrektor Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie), Adam Hadław (przewodniczący Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych), Dariusz Tracz (dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego) oraz Bernd Conrad (dyrektor Lebenshilfe Detmold). Sześć statuetek, certyfikatów oraz tzw. ksiąg znaków (graficznych oznakowań nagród, które Zakłady będą mogły umieścić na wyróżnionych przez jury produktach i usługach) trafiło do: Nowej Sarzyny (za meble i wyroby z wikliny), Piły (za produkcję ekologicznych toreb z siatki bannerowej), Stanisławowa (za produkcję zdrowej żywności), Świerzawy (za ręcznie malowane bombki choinkowe), Woli Rzędzińskiej (za produkcję i montaż sprzętu elektrotechnicznego) i Starych Oleszyc (za produkcję ekologicznej podpałki i usługi niszczenia dokumentów). Galę rozdania nagród wzbogacił występ Katarzyny Nowak – artystki z Wrocławia, współautorki książki „12 kropel życia”.

Niezwykle istotne z punktu widzenia kierowników polskich zakładów aktywności zawodowej było omówienie zapisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakładów aktywności zawodowej, które odbyło się drugiego dnia targów. Omówienia dokonała Alina Wojtowicz-Pomierna, wicedyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Zaprezentowała cele zmian dotychczasowej regulacji (np. ułatwienie zakładom aktywności zawodowej realizacji funkcji modernizacyjnych i rozwojowych), uzasadniła wprowadzenie do Rozporządzenia pojęć „działanie zakładu” oraz „personel zakładu”, przedstawiła wzbogacony katalog zakładowego funduszu rehabilitacyjnego.

Dopełnieniem II Ogólnopolskich Targów Zakładów Aktywności Zawodowej były dwa panele dyskusyjne: „Zakład Aktywności Zawodowej – etap w karierze zawodowej osób z niepełnosprawnością” i „Zakład Aktywności Zawodowej – uwarunkowania indywidualnego rozwoju zawodowego osób z niepełnosprawnością”. W dyskusji wzięli udział zarówno kierownicy, organizatorzy zakładów, jak i ich pracownicy. Podczas rozmów podkreślano, jak ważną rolę pełnią zakłady aktywności zawodowej w procesie rehabilitacji zawodowej oraz w codziennym życiu osób niepełnosprawnych.

Mapa ZAZówAktualności

Jesteśmy na Facebook'u