26 paź 2015

IV Ogólnopolskie Spotkanie Sieciujące ZAZ za nami!

W dniach 14-16 października przedstawiciele ponad 30 zakładów aktywności zawodowej z całej Polski gościli w Domu na Białej Dolinie w Szklarskiej Porębie na IV Ogólnopolskim Spotkaniu Sieciującym Zakłady Aktywności Zawodowej. Zjazd był niezwykle intensywny merytorycznie.

Pierwszego dnia zebrani wzięli udział w spotkaniu z radcą prawnym Moniką Kaczmarczyk na temat źródeł finansowania zakładów aktywności zawodowej. Pani Monika Kaczmarczyk opracowała odpowiedzi na wiele trudnych pytań nurtujących ZAZ, a po spotkaniu uzupełnia je o kolejne kwestie. Materiały te wkrótce będą dostępne dla członków Związku.

Do Domu na Białej Dolinie przybyła również poseł, przewodnicząca Rady Ochrony Pracy przy Marszałku Sejmu RP Izabela Katarzyna Mrzygłocka, z którą przedstawiciele ZAZ rozmawiali na temat umów czasowych dla niepełnosprawnych pracowników. Podczas tego spotkania zostało wypracowane stanowisko ZPZAZ w sprawie interpretacji zmian w prawie pracy. W formie pisemnej otrzymała je Pani Poseł już w poniedziałek po spotkaniu.

Drugiego dnia odbyło się spotkanie z posłem i przewodniczącym Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sławomirem Piechotą. To spotkanie było poświęcone art. 22 ustawy o rehabilitacji zawodowej i systemowi finansowania rehabilitacji społecznej i zawodowej w Polsce. Wypracowane stanowisko ZPZAZ w sprawie artykułu 22, podpisane przez wszystkich obecnych, zostało niezwłocznie przekazane do kancelarii Prezydenta RP.

Na spotkaniu z dyrektorem Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Krzysztofem Kosińskim oraz Wiceprezesem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Januszem Wesołowskim podniesione przede wszystkim trudną kwestię algorytmu. Został też ustalony dalszy plan działań w sprawie walki o jego zmianę.

Po południu odbyło się Walne Zgromadzenie Związku, podczas którego wybrano nowych członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Szczegóły w osobnej informacji.

Trzeciego dnia eksperci Fundacji z Sercem i Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi, wspierani przez przedstawicieli ZAZ Słupca i ZAZ Posada zaprezentowali model zakładania przez osoby prawne spółdzielni socjalnej przy ZAZ. Jest to rozwiązanie, dzięki któremu zwiększa się liczba osób niepełnosprawnych opuszczających ZAZ.

Podczas zjazdu odbył się też panel dyskusyjny z radcą prawnym i doradcą podatkowym Damianem Stefańskim. Szczególny nacisk w dyskusji położono na zmiany w podatku VAT. W związku z tym spotkaniem również powstaną materiały, które będą dostępne dla członków Związku.

Szczegółowa relacja z IV Ogólnopolskiego Spotkania Sieciującego ZAZ wraz z wszystkimi pismami i materiałami zostanie przedstawiona w najbliższym newsletterze.

GALERIA

Mapa ZAZówAktualności

Jesteśmy na Facebook'u