27 paź 2015

Nowy Zarząd Związku

15 października 2015 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Zakładów Aktywności Zawodowej i Innych Przedsiębiorstw Społecznych, podczas którego miały miejsce wybory nowego Zarządu Związku oraz Komisji Rewizyjnej.

Prezesem Związku została Ewa Wójcik (Wrocławski ZAZ), wiceprezesem Tomasz Mika (Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi). Pozostali członkowie Zarządu to: Stanisław Kuczyniecki (ZAZ w Bydgoszczy), Katarzyna Lubańska (ZAZ w Drzonowie), Renata Nowinowska (ZAZ w Słupcy), Małgorzata Paprota (Powiatowy ZAZ w Łęcznej) oraz Anna Serocka (ZAZ w Sztumie).

W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Natasza Cyrulik (ZAZ w Pile), Monika Hoffmann-Grabowska (ZAZ w Łodzi) oraz Mariusz Milżyński (ZAZ w Posadzie).

Walne Zgromadzenie odbyło się podczas IV Ogólnopolskiego Spotkania Sieciującego Zakłady Aktywności Zawodowej w dniach 14-16 października 2015 r. w Domu na Białej Dolinie.

Mapa ZAZówAktualności

Jesteśmy na Facebook'u