28 gru 2015

Posiedzenie Zarządu w Żerkowie

W Zakładzie Aktywności Zawodowej w Żerkowie 15 grudnia 2015 r. odbyło się posiedzenie zarządu, w posiedzeniu udział wzięli: Członkowie Zarządu: Ewa Wójcik, Tomasz Mika, Stanisław Kuczyniecki, Renata Nowinowska; Członkowie Komisji Rewizyjnej: Mariusz Milżyński oraz Natasza Cyrulik. Zdalnie były dostępne Anna Serocka i Małgorzata Paprota.

Omówiono zmiany w dokumentach niezbędnych do złożenia w Sądzie w celu uaktualnienia wpisu ZPZAZ do Krajowego Rejestru Sadowego.

Przyjęto nowych członków do Związku, są to: ZAZ w Wałbrzychu oraz ZAZ w Radziejowie.

Omówiono kwestie dotyczące umów czasowych w Zakładach Aktywności Zawodowej. Ustalono dalszy plan działań Zarządu ZPZAZ w tej sprawie.

Omówiono zagadnienie uspójnienia VAT-u w samorządach w kontekście decyzji Trybunału Sprawiedliwości. Kwestie zwrotu VAT w samorządowych Zakładach Aktywności Zawodowej stają się dla Zakładów niejasne. Bieżące informacje są podawane w newsletterze.

Przedyskutowano potrzebę kontynuacji analizy ulg, które dają ZAZ, abyśmy byli gotowi w sprawie dalszych zmian ograniczających ubytki funduszy PFRON w związku z art.22 ustawy. Padła propozycja ustalenia rocznej kwoty ulg dla Zakładu, stąd potrzebna jest wiedza za rok 2014 i 2015 (wysokość ulgi powinna zostać podana miesięcznie i rocznie), która pozwoli nam zaproponować kwotę do wpisania w ewentualnie powstający akt wykonawczy ograniczający te ulgi. Ankieta na ten temat zostanie wysłana do ZAZ w styczniu 2016 r.

Omówiono zagadnienie stałej współpracy ZPZAZ z ekspertami. Będzie to usługa dostępna tylko dla ZAZ członkowskich bezpłatnie (w ramach opłacanej składki członkowskiej). Ustalono dalsze prace nad przygotowaniem tej usługi – zostanie ona udostępniona na początku roku 2016.

Ustalono miejsce kolejnego spotkania sieciującego i zgromadzenia członków, będzie to ZAZ SOWA w Lipniaku, termin: czerwiec 2016. Po dokładnym ustaleniu terminu pilnie rozesłana zostanie informacja do ZAZ członkowskich.Mapa ZAZówAktualności

Jesteśmy na Facebook'u