31 mar 2016

Posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej

Dnia 18 marca we Wrocławskim ZAZ odbyło się posiedzenie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, podczas którego omówione zostały bieżące działania Związku oraz planowane spotkania w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W poczet członków Związku przyjęto Piski Zakład Aktywności Zawodowej „Wieża”.

Po posiedzeniu Zarządu odbyło się spotkanie z asystentami posła Jacka Świata, którego celem było zapoznanie posła z problemami, z którymi na co dzień borykają się ZAZ.

 

Mapa ZAZówAktualności

Jesteśmy na Facebook'u