08 kwi 2016

Spotkanie w Ministerstwie

W dniu 31 marca prezes Ewa Wójcik, wiceprezes Tomasz Mika oraz przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Natasza Cyrulik udali się do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, gdzie wzięli udział w spotkaniu z:
- Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Krzysztofem Michałkiewiczem,
- Dyrektorem Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych – Mirosławem Przewoźnikiem,
- Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Angeliką Wardęgą.

Rozmawiano o złożonych w Ministerwie pismach m.in. w sprawie algorytmu oraz zmian w rozporządzeniu w sprawie zakładów aktywności zawodowej. Dyskutowano o systemie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz roli, jaką w nim pełnią zakłady aktywności zawodowej. Przedstawiono działalność ZPZAZ jako organizacji wspierającej ZAZ i inne jednostki ekonomii społecznej, również tworzone przez te zakłady.

Ponadto delegacja ZPZAZ zaproponowała przedstawicielom BON społeczny udział w gremiach kreujących politykę społeczną wobec osób z niepełnosprawnością, a zwłaszcza z ich zatrudnieniem i rehabilitacją zawodową i społeczną.

 

Mapa ZAZówAktualności

Jesteśmy na Facebook'u