31 maj 2016

Ogólnopolska Konferencja Ekonomii Społecznej

Wiceprezes Związku Tomasz Mika wziął udział w konferencji pn. „Wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w Polsce”, która odbyła się 21 kwietnia w Warszawie.
Podczas konferencji omówiono m.in. następujące zagadnienia:
- wsparcie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych,
- wsparcie krajowe w ramach Programu Edukacyjnego Wiedza – Edukacja – Rozwój 2016,
- zapewnienie wysokiej jakości usług wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej (akredytacja OWES),
- wsparcie podmiotów ekonomii społecznej za pomocą zwrotnych instrumentów finansowych (pożyczki, reporęczenia),
- preferencje dla podmiotów ekonomii społecznej w ramach stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych ze szczególnym uwzględnieniem klauzul społecznych i zamówień zastrzeżonych.

Przedstawiciel ZPZAZ zaprezentował ZAZ w 5 perspektywach:
1.    miejsce ZAZ w systemie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych i ekonomii społecznej,
2.    zrozumienia zależności pomiędzy efektywnością działalności gospodarczej i skutecznym wypuszczaniem na wolny rynek pracy a stabilnością finansową ZAZ (algorytm),
3.    zmiany zasadnicze prawne – orzecznictwo, ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; gotowość ZPZAZ do prac nad tymi zmianami,
4.    zmiany doraźne ułatwiające funkcjonowanie i lista drobnych zmian (w ten sposób publicznie podano fakt złożenia takich postulatów w Ministerstwie),
5.    działania do wewnątrz – wewnętrzne debaty i szkolenia w ZPZAZ


Mapa ZAZówAktualności

Jesteśmy na Facebook'u