18 lip 2016

Posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej w Bydgoszczy

Dnia 30 czerwca br. w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy odbyło się posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej ZPZAZ.
Omówione zostały bieżące działania Związku zmierzające do poprawy sytuacji wszystkich zakładów aktywności zawodowej. Podjęto temat organizowanego jesienią V Spotkania Sieciującego Zakłady Aktywności Zawodowej.
Więcej informacji o przebiegu posiedzenia Zarządu znajdą Państwo w przygotowywanym właśnie kolejnym numerze newslettera (19/2016).

Mapa ZAZówAktualności

Jesteśmy na Facebook'u