30 maj 2017

Konferencja makroregionalna

Zapraszamy na konferencję makroregionalną pt. „Teraźniejszość i perspektywy rozwoju zakładów aktywności zawodowej".

Serdecznie zapraszamy na konferencję pt. „Teraźniejszość i perspektywy rozwoju zakładów aktywności zawodowej", która odbędzie się 31 maja w Poznaniu w sali Lubrańskiego przy ul. Henryka Wieniawskiego 1.

 

MIEJSCE KONFERENCJI:

Poznań, ul. Henryka Wieniawskiego 1, sala Lubrańskiego

PROGRAM:

11.00 – REJESTRACJA UCZESTNIKÓW, SERWIS KAWOWY

11.30 – OTWARCIE KONFERENCJI

 • Elżbieta Rafalska – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Ogólnopolski Związek Pracodawców Zakładów Aktywności Zawodowej i Innych Przedsiębiorstw Społecznych
 • Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi

12:00 – 13.45 – PRELEKCJE I WYKŁADY

 1. ZAZ jako forma zatrudniania osób najciężej niepełnosprawnych – dobre praktyki
  • Natasza Cyrulik – Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Pile,
  • Zbigniew Musiał – Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Jeleniej Górze,
  • Stanisław Kuczyniecki – Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy
 2. Uwarunkowania finansowe działalności ZAZ
  • Mariusz Milżyński – Główny Księgowy Zakładu Aktywności Zawodowej w Posadzie
 3. Miejsce ZAZ w systemie rehabilitacji zawodowej i społecznej – zadania i cele ZAZ
  • Anna Serocka – Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie
 4. Problemy ZAZ w Polsce – rekomendacje zmian w przepisach
  • Monika Kowalczyk – Radca Prawny ZPZAZ,
  • Katarzyna Lubańska – Dyrektor ZAZ w Drzonowie
 5. Działalność zakładów aktywności zawodowej w województwie podkarpackim z perspektywy Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
  • Adam Hadław - Przewodniczący Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
 6. ZAZ jako stabilne podmioty ekonomii społecznej
  • Tomasz Mika - Wiceprezes ZPZAZ

13.45 – PODSUMOWANIE KONFERENCJI

pobierz program

Mapa ZAZówAktualności

Jesteśmy na Facebook'u