06 lis 2012

Walne Zgromadzenie ZP ZAZ

Już wkrótce, 13 – 15 listopada br. odbędzie się w podpoznańskim Dymaczewie, I Walne Zgromadzenie Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Zakładów Aktywności Zawodowej i Innych Przedsiębiorstw Społecznych.

Czym jest ZP ZAZ?

To Ogólnopolski Związek Pracodawców Zakładów Aktywności Zawodowej i Innych Przedsiębiorstw Społecznych, w skrócie: Związek Pracodawców Zakładów Aktywności Zawodowej (ZPZAZ), który powstał, aby wspomagać rozwój, chronić prawa i reprezentować interesy zrzeszonych pracodawców.

Związek zamierza prowadzić działania na rzecz rozwoju rynku pracy i przeciwdziałania bezrobociu osób niepełnosprawnych.  ZPZAZ chce wpływać na politykę społeczną i ekonomiczną organów władzy publicznej, a także organizować szkolenia i prowadzić doradztwo dla pracodawców.

Spotkanie założycielskie

Pomysł utworzenia Związku Pracodawców Zakładów Aktywności Zawodowej zrodził się w maju 2012 roku podczas I Ogólnopolskiego Spotkania Sieciującego Zakładów Aktywności Zawodowej zorganizowanego przez wielkopolskie zakłady aktywności zawodowej i Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi.

W trzydniowym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele ok. 70% wszystkich Zakładów Aktywności Zawodowej w Polsce. Już pierwszego dnia uczestnicy zaproponowali, by obrady przekształcić w zjazd założycielski Związku. Ustalono cele działania ZPZAZ, przedyskutowano i przyjęto statut, a także wybrano zarząd Związku, którego  prezesem został kierownik ZAZ Gołaszewo Tadeusz Synoracki.

W spotkaniu założycielskim uczestniczył poseł na sejm RP Tadeusz Tomaszewski, z którym dyskutowano na temat  najpilniejszych zmian legislacyjnych, które umożliwiłyby Zakładom Aktywności Zawodowej najbardziej efektywne funkcjonowanie. Poseł zwracał uwagę na liczne regulacje, które w ostatnich latach weszły do polskiego prawa, a których wdrażanie przebiega bardzo powoli (jak zastosowanie klauzul społecznych w postępowaniach przetargowych).

Jesienny zjazd

Tym razem, w programie trzydniowego zgromadzenia, m.in. spotkanie z Dyrektorem Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Krzysztofem Więckiewiczem, spotkanie z reprezentantami niemieckiej organizacji pracodawców Zakładów Aktywności Zawodowej BAG, przedyskutowanie możliwości pozyskania dofinansowania w roku 2013 oraz omówienie projektów ustawy o przedsiębiorstwie społecznym i wypracowanie stanowiska Związku w tej sprawie. Gospodarzem spotkania będzie Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi, która ponownie zaprasza członków ZPZAZ do Hotelu Inter Szablewski w Dymaczewie Nowym (woj. wielkopolskie).

 

ZOBACZ PROGRAM

Mapa ZAZówAktualności

Jesteśmy na Facebook'u