O nas

Ogólnopolski Związek Pracodawców Zakładów Aktywności Zawodowej i Innych Przedsiębiorstw Społecznych, w skrócie: Związek Pracodawców Zakładów Aktywności Zawodowej (ZPZAZ), powstał, aby wspomagać rozwój, chronić prawa i reprezentować interesy zrzeszonych pracodawców. Związek będzie m.in. prowadzić działania na rzecz rozwoju rynku pracy i przeciwdziałania bezrobociu osób niepełnosprawnych, wpływać na politykę społeczną i ekonomiczną organów władzy publicznej, a także organizować szkolenia i prowadzić doradztwo dla pracodawców.

Spotkanie założycielskie

Pomysł utworzenia Związku Pracodawców Zakładów Aktywności Zawodowej zrodził się w maju 2012 roku podczas I Ogólnopolskiego Spotkania Sieciującego Zakładów Aktywności Zawodowej zorganizowanego w podpoznańskim Dymaczewie przez wielkopolskie zakłady aktywności zawodowej i Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi. W trzydniowym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele ok. 70% wszystkich ZAZ w Polsce. Już pierwszego dnia uczestnicy zaproponowali, by obrady przekształcić w zjazd założycielski Związku. Ustalono cele działania Związku, przedyskutowano i przyjęto statut, wybrano Zarząd (Prezesem został kierownik ZAZ Gołaszewo, Tadeusz Synoracki) i grupę roboczą, pracującą nad jego rejestracją.

Zarząd:

Ewa Wójcik – prezes Związku
Tomasz Mika – wiceprezes Związku
Katarzyna Lubańska
Renata Nowinowska
Małgorzata Paprota
Anna Serocka
Stanisław Kuczyniecki

Komisja Rewizyjna:
Natasza Cyrulik
Monika Hoffmann – Grabowska
Mariusz Milżyński

Mapa ZAZówAktualności

Jesteśmy na Facebook'u