Członkowie Zarządu ZP ZAZ

EWA WÓJCIK - Prezes ZPZAZ
Wrocławski ZAZ

prezes@zazpolska.pl

Absolwent Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Realizator projektu utworzenia, a obecnie dyrektor Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej. Członek Dolnośląskiego Zespołu ds. opracowania, realizacji, monitoringu wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie pn. „Laboratorium Ekonomii Społecznej”. 20-letnie doświadczenie w pracy w rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych we Wrocławiu.

TOMASZ MIKA - Wiceprezes ZPZAZ
Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi

Społecznik, propagator ekonomii społecznej, współtwórca i koordynator Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych. Wieloletni współpracownik Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi (obecnie – wiceprezes Zarządu). Z wykształcenia językoznawca, dr hab. nauk humanistycznych.

MAŁGORZATA PAPROTA
Powiatowy ZAZ w Łęcznej

Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Ukończyła studia podyplomowe z organizacji pomocy społecznej, zarządzania i marketingu oraz ekonomię społeczną. Od 2003 związana z działalnością na rzecz pomocy społecznej. W latach 2008-2011 sekretarz Społecznej Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Powiatu Łęczyńskiego, a od 2011 przewodnicząca Rady. Od 2006 roku dyrektor w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej. Chętnie podejmuje inicjatywy na rzecz wsparcia i pomocy osobom potrzebującym.

ANNA SEROCKA
ZAZ w Sztumie

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku na wydziale Nauczycielskim, Uniwersytetu Gdańskiego na wydziale Zarządzania, Akademii Bydgoskiej na wydziale Zamówienia Publiczne i Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku na wydziale Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Od roku 2005 Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie. Laureatka konkursu „Lodołamacze” – wyróżniona statuetką „Lodołamacz Specjalny roku 2009” za szczególną wrażliwość społeczną i odpowiedzialną politykę personalną uwzględniającą potrzeby osób niepełnosprawnych. Wyróżniona medalem honorowym „w uznaniu zasług dla Powiatu Sztumskiego”. Wykładowca BHP i P.POŻ.

RENATA NOWINOWSKA
ZAZ w Słupcy
Absolwentka UAM w Poznaniu na Wydziale Pedagogiki o specjalności Pedagogika Pracy Socjalnej. Pracę zawodową rozpoczęła w 1981 r. jako pracownik socjalny. W 1990 r. powołana na kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieście i Gminie Zagórów. W 1999 r. objęła funkcję dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy. Od 2005 roku pełni funkcję dyrektora ZAZ w Słupcy. W pracy zawodowej kieruje się zawsze dobrem drugiego człowieka, a problemy osób niepełnosprawnych są jej szczególnie bliskie. Prywatnie mama, babcia czwórki wnucząt i wielbicielka podróży górskich.

KATARZYNA LUBAŃSKA 
ZAZ w Drzonowie
Absolwentka Wydziału Chemii i Fizyki oraz Studiów Podyplomowych z Zakresu Informatyki, a także Zarządzania Finansami Publicznymi. Od 2008 roku pełni funkcję dyrektora Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie, który dzięki niej 15.09.2014 jako jedyny ZAZ w Polsce otrzymał tytuł SUPER LODOŁAMACZA. Członek Stowarzyszenia Ludzie-Ludziom oraz Społeczny Kurator Sądowy od lat działający na rzecz ludzi wykluczonych i niepełnosprawnych. Radna Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

STANISŁAW KUCZYNIECKI
ZAZ w Bydgoszczy

Absolwent Wydziału Zootechniki Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu administracji publicznej i zarządzania placówkami pomocy społecznej. W latach 1979–1990 na kierowniczych stanowiskach w ówczesnych Państwowych Gospodarstwach Rolnych. W okresie 1990–2002 na stanowisku burmistrza Mroczy w województwie kujawsko-pomorskim. Działacz samorządowy, współtwórca Powiatu Nakielskiego. W latach 2003–2005 przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy. Od roku 2005 czynnie zaangażowany w utworzenie, a następnie kierowanie Zakładem Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy. Inicjator zmian w ustawach dotyczących funkcjonowania zakładów aktywności zawodowej. 

 

Komisja rewizyjna

NATASZA CYRULIK
ZAZ Piła

Z wykształcenia prawnik. Od 2005 roku dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Pile. Wcześniej pracowała w branży  konsultingowej i prowadziła własną działalność gospodarczą. Od zawsze  angażowała się w działalność społeczną dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Prywatnie mama dwójki dzieci, wielbicielka skandynawskich kryminałów i zdobienia decoupage.

MARIUSZ MILŻYŃSKI
ZAZ Posada

ZBIGNIEW NOWAKOWSKIMapa ZAZówAktualności

Jesteśmy na Facebook'u