Przejdź do treści

Dołącz do ZPZAZ

Serdecznie zapraszamy do dołączenia do Związku!

Przypominamy, że zgodnie z par. 8 pkt. 2 statutu „Członkami zwyczajnymi Związku mogą być pracodawcy prowadzący zakład aktywności zawodowej lub inne przedsiębiorstwa społeczne prowadzące działalność statutową na rzecz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, działający na obszarze całego kraju”.

Pracodawców spełniających powyższe kryteria zainteresowanych członkostwem w Związku Pracodawców Zakładów Aktywności Zawodowej prosimy o wypełnienie:

1) deklaracji członkowskiej,

2) informacji o przedsiębiorstwie,

3) pełnomocnictwa.

Oryginały wypełnionych dokumentów należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres:

Związek Pracodawców Zakładów Aktywności Zawodowej
[budynek Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi]
ul. Wczasowa 8A
62-040 Puszczykowo

Państwa deklaracja zostanie rozpatrzona niezwłocznie. Zarząd Związku poinformuje Państwa o swojej decyzji listownie.

Dlaczego warto należeć do ZPZAZ?

ZPZAZ działa na rzecz wszystkich ZAZ w Polsce. Wszystkie korzystają z zaproponowanych przez nas lub wspieranych zmian przepisów czy wysokości dofinansowania. Nasze działania są społeczne, nikt z zarządu czy komisji rewizyjnej nie pobiera wynagrodzenia. Cała działalność finansowana jest ze składek. Tylko członkowie związku mogą korzystać z porad prawnika związku i tylko oni mają dostęp do pełnej informacji o działaniach związku, wypracowywanych dokumentach etc. Są one dostępne w strefie członkowskiej dostępnej na tej stronie po zalogowaniu. Tam też trwa bieżąca dyskusja – na podzielonym na wiele wątków forum.