Przejdź do treści

Partnerzy

Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstatten fur behinderte Menschen e. V. (BAG:WfbM)

Federalne Stowarzyszenie Warsztatów dla osób niepełnosprawnych jest zarejestrowanym stowarzyszeniem użyteczności publicznej. Zostało ono założone 18 czerwca 1975 roku w Bonn jako organizacja o zasięgu federalnym, reprezentująca interesy warsztatów dla osób niepełnosprawnych. Od roku 1985 jej siedziba mieści się we Frankfurcie nad Menem. Członkami BAG:WfbM są podmioty odpowiedzialne za placówki integracyjne, w szczególności warsztaty, placówki wspierania oraz zakłady integracyjne.

BAG:WfbM służy swoim członkom jako doradca i reprezentant ich interesów we wszelkich kwestiach merytorycznych i politycznych. Nadrzędnym celem działalności stowarzyszenia jest uczestnictwo w aktywności zawodowej osób o całkowicie ograniczon ej zdolności do pracy zarobkowej, które ze względu na swoją niepełnosprawność nie mogą, jeszcze nie mogą lub już nie mogą ponownie być zatrudnione na otwartym rynku pracy.

Aktualnie w warsztatach będących członkami organizacji BAG:WfbM zatrudnionych jest prawie 240 tys. Dorosłych osób z niepełnosprawnością, ponad 30 tys. W celu nauki zawodu w sektorze kształcenia zawodowego, a ok. 195 tys. W celu wspierania ich pracy i aktywności zawodowej w tzw. sektorze pracy. Ponad 9.700 osób ma tak ciężki stopień niepełnosprawności, że wymagają one szczególnej asysty, wsparcia i opieki w specjalnych grupach lub sektorach wspierania.