Przejdź do treści

Serdecznie zapraszamy kadrę Zakładów Aktywności Zawodowej do udziału w szkoleniach z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych!

Ruszyła kolejna edycja szkoleń dla kadry Zakładów Aktywności Zawodowej!
Zapraszamy do udziału w rekrutacji!

Stowarzyszenie My dla Innych przy współpracy z Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi realizuje projekt pn. „Profesjonalne wsparcie w niezależnym życiu” dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji 184 pracowników personelu zatrudnionych w Zakładach Aktywności Zawodowej z terenu całego kraju.

Okres realizacji projektu: od 01.04.2024 r. do 31.03.2025 r.

 


W ramach realizacji projektu, oferujemy następujące formy wsparcia:
Szkolenia warsztatowe (stacjonarne)

„Wspieranie osób z niepełnosprawnością w aktywizacji zawodowej w ZAZ i na otwartym rynku pracy”:

 • Omówienie zasad wsparcia osoby z niepełnosprawnością w ZAZ i na otwartym rynku pracy,
 • Wsparcie osoby z niepełnosprawnością – podstawowe wartości,
 • Wyjaśnienie koncepcji zatrudnienia wspomaganego – profil kompetencyjny, zadania w procesie pięciu kroków Zatrudnienia Wspomaganego, kodeks etyczny Trenera Pracy, warunki organizacyjne pracy Trenerów Pracy, uwypuklenie elementów możliwych do zaimplementowania w ZAZ (np. diagnozy potencjału OzN),
 • wsparcie OzN w celu planowania i rozwoju kariery – tworzenie profilu zawodowego,
 • model job coachingu – trening i coaching w procesie.

„Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu pracowników wspierających osoby z niepełnosprawnością w ZAZ”:

 • omówienie zjawiska, jakim jest wypalenie zawodowe
 • sposoby radzenia sobie z wypaleniem zawodowym
 • diagnoza pojawiających się problemów w ZAZ
 • rozpoznawanie własnych emocji i wyciąganie wniosków
 • zarządzanie emocjami
 • techniki relaksacyjne (wraz z ćwiczeniami praktycznymi)
 • omówienie indywidualnych przypadków (okazja do wymiany doświadczeń)

„Aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych – trudna sztuka motywowania do pracy i współpracy”:

 • rola motywowania OzN do pracy w procesie aktywizacji zawodowej
 • techniki motywowania do pracy
 • studium przypadku (omówienie konkretnych przypadków, wymiana doświadczeń)
 • odpowiedni dobór metody motywacyjnej do poziomu funkcjonowania OzN
Szkolenie w formule online

„Praktyczne aspekty wdrożenia zmian wynikających ze zmian w przepisach o ZAZ”:

 • trudności wynikające z wdrażania zmian w ZAZ
 • wymiana doświadczeń w zakresie zmian w rozporządzeniu o ZAZ
 • rozwiązywanie problemów i trudności
 • wyjaśnienie kwestii problematycznych dot. zmian w rozporządzeniu o ZAZ
Spotkanie sieciujące dla osób odpowiedzialnych za organizację pracy ZAZ
 • podmiotowość i niezależne życie w świetle Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych
 • nowe kierunki działań w Polsce w zakresie wsparcia niezależnego życia, w tym asystencja osobista, budżet osobisty, wspierane podejmowanie decyzji (asysta prawna)
 • obowiązki ZAZ w kwestii dostępności – omówienie ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
 • podsumowanie zrealizowanych szkoleń
 • planowanie dalszych działań zmierzających do poprawy jakości pracy kadry ZAZ w zakresie wspierania OzN
Specjalistyczne doradztwo dla Zakładów Aktywności Zawodowej

Indywidualne doradztwo dla Zakładów Aktywności Zawodowej, które brały udział w szkoleniach/spotkaniach świadczone przez specjalistów posiadających wysokie kompetencje w zakresie wspierania OzN w pracy.

 Zgłoszenia na wybrane szkolenie/spotkanie można dokonać poprzez Ankietę Google – https://forms.gle/pr1iAJS3TnCwesvx7

UWAGA!!! WAŻNA INFORMACJA!!! Jedna osoba może wziąć udział tylko w 1 wybranej formie kształcenia (szkolenie online, szkolenie stacjonarne lub spotkanie sieciujące).


Kontakt w sprawie rekrutacji:

Szkolenia – Dział Projektów Stowarzyszenia My dla Innych
iwonapolkosnik@mydlainnych.pl
mariapilic@mydlainnych.pl
monikazdanuczyk@mydlainnych.pl
telefon kontaktowy: 739 211 235

Spotkanie sieciujące – Fundacja im. Królowej Polski Św. Jadwigi

agata@jadwiga.org
telefon kontaktowy: 884-636-303

 


Załączniki: