Przejdź do treści

Serdecznie zapraszamy kadrę Zakładów Aktywności Zawodowej do udziału w szkoleniach z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych!

Stowarzyszenie My dla Innych przy współpracy z Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi realizuje projekt pn. „Profesjonalne wsparcie w niezależnym życiu” dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Celem projektu jest podniesienie kompetencji 144 pracowników personelu zatrudnionych w Zakładach Aktywności Zawodowej z terenu całego kraju.

Okres realizacji projektu:  od 01.05.2023 r. do 31.03.2024 r.

W ramach realizacji projektu, oferujemy następujące formy wsparcia:

 • Szkolenie pn. „Wspieranie osób z niepełnosprawnością w aktywizacji zawodowej w ZAZ i na otwartym rynku pracy”:
  • Omówienie zasad wsparcia osoby z niepełnosprawnością w ZAZ i na otwartym rynku pracy,
  • Wsparcie osoby z niepełnosprawnością – podstawowe wartości,
  • Wyjaśnienie koncepcji zatrudnienia wspomaganego – profil kompetencyjny, zadania w procesie pięciu kroków Zatrudnienia Wspomaganego, kodeks etyczny Trenera Pracy, warunki organizacyjne pracy Trenerów Pracy, uwypuklenie elementów możliwych do zaimplementowania w ZAZ (np. diagnozy potencjału OzN),
  • Wsparcie OzN w celu planowania i rozwoju kariery – tworzenie profilu zawodowego,
  • Model job coachingu – trening i coaching w procesie.
 • Szkolenie pn. „Metody działań i sposoby wsparcia rehabilitacyjnego służące podnoszeniu jakości pracy osób z niepełnosprawnościami”:
  • Rola rehabilitacji w realizacji celów ZAZ, konstruowanie racjonalnych Indywidualnych Programów Rehabilitacji,
  • Formy i metody rehabilitacji (w tym społecznej i psychologicznej)
  • Motywacja do codziennej rehabilitacji,
  • Sposoby wsparcia technicznego (sprzęt do pracy i samodzielnego życia),
  • Źródła finansowego wsparcia rehabilitacji – wykorzystanie Zawodowego Funduszu Aktywności,
  • Kreatywność w doborze przyrządów, pomocy, sprzętu,
  • Wsparcie poprzez zadania realizowane w domu,
  • Współpraca z rodziną i otoczeniem.
 • Spotkanie sieciujące pn. „Zadania ZAZ dotyczące wsparcia OzN w niezależnym życiu” dedykowane dla osób odpowiedzialnych za organizację pracy ZAZ i za dostępność w ZAZ:
  • Podmiotowość i niezależne życie w świetle Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych,
  • Nowe kierunki działań w Polsce w zakresie wsparcia niezależnego życia, w tym asystencja osobista, budżet osobisty, wspierane podejmowanie decyzji,
  • Obowiązki ZAZ w kwestii dostępności – omówienie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • Podsumowanie zrealizowanych szkoleń,
  • Praca w zespołach problemowych odpowiadających modułom szkoleniowym (A i B),
  • Podsumowanie wyników pracy zespołów tematycznych..
 • Doradztwo dla pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej – doradztwo świadczone dla osób biorących udział w szkoleniu w zakresie wdrożenia wiedzy pozyskanej podczas szkoleń w codziennej pracy w ZAZ.

 

Osoby do kontaktu w sprawie rekrutacji:

kontakt@mydlainnych.pl

telefon kontaktowy: 739 211 235

Biuro Działu Projektów: 

Białystok, ul. Morelowa 23

Załączniki: