Przejdź do treści

Serdecznie zapraszamy kadrę Zakładów Aktywności Zawodowej na XII Ogólnopolskie Spotkanie Sieciujące Zakłady Aktywności Zawodowej, które odbędzie się w dniach 18-21 października br. w Szklarskiej Porębie.

W ramach Spotkania Sieciującego zapraszamy na 4-dniowe szkolenie dla kadry zarządzającej ZAZ, które będzie częścią realizowanego projektu szkoleniowego współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. ”Profesjonalne wsparcie w niezależnym życiu”.

Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem ankiety Google – https://forms.gle/pFzhaZzntvbJ7fMM6

Udział uczestników szkolenia jest bezpłatny. Organizator zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników szkolenia.

Jeśli jesteś pracownikiem Zakładu Aktywności Zawodowej z siedzibą na terenie Polski i interesuje cię możliwość skorzystania ze spotkania sieciującego ZAZ podnoszących kompetencje, zgłoś się już dziś! Liczba miejsc jest ograniczona.

Projekt pn. „Profesjonalne wsparcie w niezależnym życiu” jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu pn. „Działamy razem” (Konkurs 1/2022), kierunek pomocy 5 – poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych.

Czas trwania projektu: 01.05.2023-31.3.2024 r.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości niezależnego życia niepełnosprawnych pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej poprzez podniesienie jakości świadczonego im wsparcia dzięki przeprowadzeniu kompleksowych szkoleń warsztatowych i podniesieniu kompetencji 144 pracowników personelu zatrudnionych w Zakładach Aktywności Zawodowej z terenu całego kraju.

Załączniki: