Przejdź do treści

XII Ogólnopolskie Spotkanie Sieciujące ZAZ w Szklarskiej Porębie

W dniach 18-21. 10. 2023 r. w Szklarskiej Porębie w urokliwym Pensjonat Dom na Białej Dolinie, odbyło się XII Ogólnopolskie Spotkanie Sieciujące przeznaczone dla kadry Zakładów Aktywności Zawodowej, zorganizowane w ramach projektu dofinansowanego przez PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pn. „Profesjonalne wsparcie w niezależnym życiu”.

Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi była współorganizatorem tego spotkania sieciującego. Gospodarzem natomiast był Ogólnopolski Związek Pracodawców Zakładów Aktywności Zawodowej oraz ZAZ „ROSA” z Jeleniej Góry.

Cztery dni intensywnych szkoleń oraz warsztatów odbyły się pod hasłem „Zadania ZAZ dotyczące wsparcia OzN w niezależnym życiu” i dedykowane były dla osób odpowiedzialnych za organizację pracy w Zakładach Aktywności Zawodowej oraz za dostępność w ZAZ. Podczas spotkania były poruszane następujące zagadnienia:

  • Podmiotowość i niezależne życie w świetle Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych,
  • Nowe kierunki działań w Polsce w zakresie wsparcia niezależnego życia, w tym asystencja osobista, budżet osobisty, wspierane podejmowanie decyzji,
  • Obowiązki ZAZ w kwestii dostępności – omówienie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

Spotkanie to dało możliwość podzielenia się spostrzeżeniami i wymianą doświadczeń. To był także czas na podsumowanie szkoleń, które odbywały się w ramach w/w projektu realizowanego przez Partnera projektu Stowarzyszenie My dla Innych. Co się sprawdziło? Jakie zagadnienia cieszyły się największym zainteresowaniem? A co miało największą wartość dla osób uczestniczących w szkoleniach?

Dla przypomnienia szkolenia te odbyły się w dwóch modułach: Moduł A pn. „Wspieranie osób z niepełnosprawnością w aktywizacji zawodowej w ZAZ i na otwartym rynku pracy” oraz Moduł B pn. „Metody działań i sposoby wsparcia rehabilitacyjnego służące podnoszeniu jakości pracy osób z niepełnosprawnościami”.

Celem projektu dofinansowanego przez PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest zwiększenie możliwości niezależnego życia niepełnosprawnych pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej poprzez podniesienie jakości świadczonego im wsparcia dzięki przeprowadzeniu kompleksowych szkoleń warsztatowych i podniesieniu kompetencji pracowników personelu zatrudnionych w Zakładach Aktywności Zawodowej z terenu całego kraju.